ညီေတာ္မင္းနန္

စာေရးသူ= ပါရဂူ

ထုတ္ေ၀သူ= ျမန္မာဆိုက္ဘာမွ Typing – ေငြဇင္ေယာ္ ၊ Proof – helpdesk ၊ Design – Ko.Myo.Ko

ရက္စြဲ= ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ

စာမ်က္ႏွာ= ၈၂

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

ဖိုင္ဆိုဒ္= 1.5 MB

http://www.mmcybermedia.com/ မွရရွိပါသည္။

Read more…

Advertisements
Categories: Uncategorized

ပန္းျမိဳင္လယ္မွဥယ်ာဥ္မွဴး

စာေရးသူ= လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္

ထုတ္ေ၀သူ= ျမန္မာဆိုက္ဘာမွ Typing – ေငြဇင္ေယာ္ ၊ Proof – Parker ၊ Design – Ko.Myo.Ko

ရက္စြဲ= ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ

စာမ်က္ႏွာ= ၁၅၇

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

ဖိုင္ဆိုဒ္= 1.63 MB

http://www.mmcybermedia.com/ မွရရွိပါသည္။

Read more…

Categories: Uncategorized

အ၀ိဇၨာခရီးသည္

စာေရးသူ= တင္ထြန္းေအာင္

ထုတ္ေ၀သူ= ျမန္မာဆိုက္ဘာမွ Typing – တပို႔တြဲ ၊ Proof – Parker ၊ Design – berhad

ရက္စြဲ= ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ

စာမ်က္ႏွာ= ၁၁၇

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

ဖိုင္ဆိုဒ္= 1.1 MB

http://www.mmcybermedia.com/ မွရရွိပါသည္။

Read more…

Categories: Uncategorized

စိုင္းထီးဆိုင္၏ပံုတူေကာက္ေၾကာင္း

စာေရးသူ= နိဳင္ေဇာ္

ထုတ္ေ၀သူ= ျမန္မာဆိုက္ဘာမွ luckyp ႏွင့္ မားဆိုး စာရိုက္တင္ဆက္သည္။

ရက္စြဲ= ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ

စာမ်က္ႏွာ= ၁၈၄

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

ဖိုင္ဆိုဒ္= 6.91 MB

http://www.mmcybermedia.com/ မွရရွိပါသည္။

Read more…

Categories: Uncategorized

ျမတ္ဗုဒၶ၏ဒုတိယေဒသနာ

February 26, 2011 Leave a comment

စာေရးသူ= အရွင္ဇနက(ေမာ္ကြ်န္း)

ထုတ္ေ၀သူ= ေဒၚစန္းႏြဲ႔

ရက္စြဲ= ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ လ

စာမ်က္ႏွာ= ၁၃၉

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

ဖိုင္ဆိုဒ္= 687.02 KB

http://www.burmeseclassic.com/ မွရရွိပါသည္။

Read more…

Categories: Uncategorized

ဟားခလုတ္(၃) ဟာသစာစုမ်ား

February 26, 2011 Leave a comment

စာေရးသူ= စာေရးဆရာအစံု၊ (အၾကည္ေတာ္စီစဥ္၍ ကိုဆန္းတည္းျဖတ္သည္။)

ထုတ္ေ၀သူ= ေဒၚမိုးသီတာ(စိုးမိုးစာေပ)

ရက္စြဲ= ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ

စာမ်က္ႏွာ= ၁၀၀

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

ဖိုင္ဆိုဒ္= 5.97 MB

http://www.burmeseclassic.com/ မွရရွိပါသည္။

Read more…

Categories: Uncategorized

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုသည္မွာ

February 26, 2011 1 comment

စာေရးသူ= ေမာင္ေပၚထြန္း

ထုတ္ေ၀သူ= ေဒၚခင္ေအးျမင့္(ရာျပည့္စာေပ)

ရက္စြဲ= ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ

စာမ်က္ႏွာ= ၁၀၅

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

ဖိုင္ဆိုဒ္= 4.89 MB

http://www.burmeseclassic.com/ မွရရွိပါသည္။

Read more…

Categories: Uncategorized