Archive

Archive for September, 2009

တစ္ရြာလံုးနဲ႕တစ္ေယာက္

September 26, 2009 Leave a comment

တစ္ရြာလံုးနဲ့တစ္ေယာက္

စာေရးသူ= ၀ိဇၨာ

ထုတ္လုပ္သူ= ေဒၚခင္သက္သက္စိုး

ရက္စြဲ= ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ

စာမ်က္ႏွာ= ၁၃၂

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

Read more…

Categories: Uncategorized

ေရႊအဆင္းေခတ္ၿပိဳင္မွတ္စုမ်ား

September 26, 2009 Leave a comment

ေရွြအဆင္း ေခတ္ၿပိဳင္မွတ္စုမ်ား

စာေရးသူ= ၀ိဇၨာ

ထုတ္လုပ္သူ= ေဒၚခင္သက္သက္စိုး

ရက္စြဲ= ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊

စာမ်က္ႏွာ= ၁၃၂

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

Read more…

Categories: Uncategorized

ေမတၱာျဖန္းမွလန္းဆန္းမယ္သာယံု

September 26, 2009 Leave a comment

ေမတၱာဖ်န္းမွလန္းဆန္းမယ္သာယံု

စာေရးသူ= ၀ိဇၨာ

ထုတ္လုပ္သူ= ေဒၚခင္သက္သက္စိုး

ရက္စြဲ= ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊

စာမ်က္ႏွာ= ၁၃၀

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

Read more…

Categories: Uncategorized

ကြ်န္ေတာ္၏ဓါတ္တိုင္

September 26, 2009 Leave a comment

ကြ်န္ေတာ္၏ဓါတ္တိုင္

စာေရးသူ= ၀ိဇၨာ

ထုတ္လုပ္သူ= ေမာင္ရဲျမင့္

ရက္စြဲ= ၁၉၉၇

စာမ်က္ႏွာ= ၁၄၄

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

Read more…

Categories: Uncategorized

ဟိုတုန္းကလိုလူစား

September 26, 2009 Leave a comment

ဟိုတံုန္းကလိုလူစား

စာေရးသူ= ၀ိဇၨာ

ထုတ္လုပ္သူ= ဦးတင္ညႊန္ ့ေရႊ

ရက္စြဲ= ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ

စာမ်က္ႏွာ= ၁၃၅

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

Read more…

Categories: Uncategorized