ဂႏၳ၀င္ေအာ္ပရာ

February 8, 2011 Leave a comment

စာေရးသူ= ဗ်ဴး ကေလာင္ခြဲ သွ်ိဳး

ထုတ္ေ၀သူ= ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ(ဗ်ဴးစာေပ)

ရက္စြဲ= ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ နိဳ၀င္ဘာလ

စာမ်က္ႏွာ= ၁၄၈

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

ဖိုင္ဆိုဒ္= 6.2 MB

http://www.burmeseclassic.com/ မွရရွိပါသည္။

Read more…

Advertisements
Categories: Uncategorized

နိဗၺာန္လမ္း

February 8, 2011 Leave a comment

စာေရးသူ= ရွင္အာစာရ (Narada Thera ၏ The Way To Nabbana ကိုျမန္မာျပန္ဆိုပါသည္။)

ထုတ္ေ၀သူ= MRT Ebook စာစဥ္ – ၁

ရက္စြဲ= ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ လ

စာမ်က္ႏွာ= ၉၅

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

ဖိုင္ဆိုဒ္= 420 KB

ဆရာေတာ္ ရွင္ အာစာရ မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းပါသည္။ ဆရာေတာ္အား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ဒီေနရာမွ ေျပာပါရေစ ဘုရား။ ရွိခိုးပူေဇာ္ ကန္ေတာ့လိုက္ပါ သည္ ဘုရား။ ဆက္လက္၍ သာသနာ တာ၀န္မ်ားကို ယခုထက္ပို၍ ဆထက္တပိုး ထမ္းေဆာင္နိဳင္ပါေစ ဘုရား။

Read more…

Categories: Uncategorized

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား (ပ)

February 4, 2011 Leave a comment

စာေရးသူ= သိန္းေဖျမင့္ (တကၠသိုလ္ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ေရႊရတုသဘင္အထိမ္းအမွတ္)

ထုတ္ေ၀သူ= ျမန္မာဆိုက္ဘာမွ ေငြဇင္ေယာ္ စာရိုက္တင္ဆက္သည္။

ရက္စြဲ= ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ

စာမ်က္ႏွာ= ၁၃၈

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

ဖိုင္ဆိုဒ္= 1.76 MB

http://mmcybermedia.com/ မွရရွိပါသည္။

Read more…

Categories: Uncategorized

လူၾကီးစကား

February 4, 2011 Leave a comment

စာေရးသူ= ေနသူညြန္႔

ထုတ္ေ၀သူ= ျမန္မာဆိုက္ဘာမွ Babyboy 399 စာရိုက္တင္ဆက္သည္။

ရက္စြဲ= ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ

စာမ်က္ႏွာ= ၅၁

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

ဖိုင္ဆိုဒ္= 7.44 MB

http://mmcybermedia.com/ မွရရွိပါသည္။

Read more…

Categories: Uncategorized

တြဲလက္ျမဲျမဲ

February 4, 2011 Leave a comment

စာေရးသူ= လမင္းမိုမို

ထုတ္ေ၀သူ= ဦးေက်ာ္လွိဳင္(ေစတနာစာေပ)

ရက္စြဲ= ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ

စာမ်က္ႏွာ= ၁၄၆

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

ဖိုင္ဆိုဒ္= 16.82 MB

http://www.burmeseclassic.com/ မွရရွိပါသည္။

Read more…

Categories: Uncategorized

မိန္းမဟူသမွ်ငါတို႔၏စကားျမစ္၌ေမ်ာၾကေစသတည္း

February 4, 2011 Leave a comment

စာေရးသူ= အေခ်ာ့ေတာ္

ထုတ္ေ၀သူ= ဦး၀င္းမင္းကို

ရက္စြဲ= ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ

စာမ်က္ႏွာ= ၈၀

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

ဖိုင္ဆိုဒ္= 8 MB

http://www.burmeseclassic.com/ မွရရွိပါသည္။

Read more…

Categories: Uncategorized

ႏွလံုးသားေစတနာ

January 22, 2011 Leave a comment

စာေရးသူ= ခ်စ္စံ၀င္း၊ လမင္းအိမ္

ထုတ္ေ၀သူ= ေဒၚေမာ္ေမာ္

ရက္စြဲ= ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ

စာမ်က္ႏွာ= ၉၂

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

ဖိုင္ဆိုဒ္= 13.15 MB

Read more…

Categories: Uncategorized